Komende zondag

Kerkdienst met ds. E. van Leersum via uitzending

datum en tijd
zondag 25 oktober, 10:00 uur
voorganger
Ds. E. van Leersum
collecte 1
Diaconie
collecte 2
Publiciteitszaken - Bankrekeningnummer: NL45RABO 0373717644