De Oosterlichtkerk: op weg naar een Groene Kerk!

“Kerken en geloofsgemeenschappen hebben alles in huis om mensen te motiveren zich verantwoordelijker te gedragen en dit als geloofsgemeenschap ook in praktijk te brengen.” Hiermee begint de visie van het platform 'GroeneKerkenactie'. Het doel van dit platform is dat kerken een zichtbare, positieve rol spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de slechte gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit) tegen te gaan.

Ook in de Oosterlichtkerk worden acties ontplooid om te verduurzamen en ‘groener’ te worden. Want we beseffen dat we als mensen en gelovigen de opdracht hebben om zuinig te zijn op onze aarde en directe omgeving. Zo zal er bij de verbouwing en herinrichting van het kerkgebouw nadrukkelijk aandacht zijn voor duurzame oplossingen. Eén van de fusiepartners, de Immanuëlkerk, was al een Fairtradekerk in Fairtradegemeente De Bilt. Ook dat is een onderdeel van ‘Groene Kerk’ worden: gebruik maken van ‘eerlijke producten’. Dus introduceren we die handelswijze graag ook in de Oosterlichtkerk.

We zijn er nog niet, maar we werken er aan! Op deze plek houden we u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen in onze ‘gang naar groen’.

Wilt u meer informatie of wilt u een actieve rol spelen bij de verduurzaming binnen onze kerk en buurt? Neem contact op via   diaconie@pkndebilt.nl

Zie ook: 

https://www.groenekerken.nl/de-actie/ 

https://nos.nl/artikel/2245101-groen-geloven-zonnepanelen-in-kruisvorm-en-zuinige-kranen-in-moskeeen.html

 

Advies duurzaamheidscommissie voor het College van Kerkrentmeesters (CvK)

De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Kerken in De Bilt heeft besloten om te streven naar verduurzaming van de kerkgebouwen. In samenwerking met BENG! zijn er maatwerkadviezen opgesteld waarbij de focus ligt op de Oosterlichtkerk en de Voorhof. 

Oosterlichtkerk

De Oosterlichtkerk wordt binnenkort verbouwd en opnieuw ingericht. De financiële middelen om de verduurzaming uit te voeren zijn beperkt. In de afgelopen maanden heeft adviesbureau Joeles de uitgangssituatie in kaart gebracht. In het maatwerkadvies staat beschreven welke maatregelen genomen kunnen worden om de Oosterlichtkerk energiezuiniger te krijgen. Welke dat zijn is te lezen in het rapport dat u via deze site op kunt halen.

Voorhof

Het is verheugend te vernemen dat de Voorhof energielabel D heeft. Toch wordt geadviseerd allereerst de apparatuur  te controleren op het energiegebruik. Ook het plaatsen van zonnepanelen is een maatregel die duidelijk opvalt, zeker als de opbrengst duidelijk zichtbaar wordt op een monitor in de hal. Hiermee kunnen de Protestante Kerken in De Bilt een duidelijk duurzaam signaal afgeven. 

Het complete rapport van BENG! Is via onderstaande link op te vragen.

Rapport maatwerkadvies Oosterlichtkerk

 

Groene kerk